Welkomstwoord op nieuwe locatie. 

Voorstellen gastspreker Martinho.

Overzicht nieuwe zaal.  

Michael Martinho aan het woord. 

Karaf volgt, nu de fles.