Over de vereniging

Hoe het allemaal begon

In het jaar 1958 gebeurden er tal van bijzondere dingen. Voor het eerst sinds lange tijd presenteerde de DAF weer een Nederlandse auto. Koningin Juliana liet de "Rotterdam" te water, het grootste passagiersschip dat ooit in Nederland gebouwd werd. In Brussel werd door Koning Boudewijn de Wereldtentoonstelling geopend. De "hoela-hoep"-rage bereikte met 3500 kilometer een lengterecord op speelgoedgebied en binnen de EEG werd het verdrag van Rome van kracht. Er gebeurde echter nog meer. De plannen om in de Residentie met een Haags Assurantiecentrum te komen waren ver gevorderd. Men had het bezwaar gevoeld dat functionarissen van maatschappijen, makelaars, gevolmachtigden en assurantie-adviseurs elkaar niet kenden. De gedachten gingen niet zo zeer in de richting van een Assurantiebeurs zoals in Amsterdam of Rotterdam, maar wel stelde men zich een zekere organisatie voor, in de vorm van een vereniging waar verzekeringsfunctionarissen elkaar geregeld zouden kunnen ontmoeten om gemeenschappelijke belangen te bespreken.

Oprichting

Op 19 november 1958 werd in de vergaderzaal van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag de oprichtingsvergadering van de vereniging "Haags Verzekeringscentrum" gehouden.
Het werkcomité, dat deze oprichting had voorbereid, was samengesteld uit de heren J. Adriaanse, makelaar in assurantiën; J.A. Elffers, directeur J.A. Elffers N.V.; J.J.B. Fanoy, firmant Fanoy & Co; W.L. Nijdam, directeur bijkantoor 's-Gravenhage van de Nederlandse Lloyd en K.J. Rauws, procuratiehouder van R. Mees & Zoonen. De vergadering stond onder leiding van de heer W. van Geleuken van Brugge te Hunsel, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag. Deze opende de vergadering met de volgende woorden:

'Het verheugt mij bijzonder dat u in zo groten getale gehoor hebt willen geven aan de uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering. Zo hier al niet uit blijkt, dat de Kamer met haar plannen in de roos heeft geschoten, dan mag zij zich toch gelukkig prijzen met het feit, dat zij uw belangstelling, om maar niet te spreken van nieuwsgierigheid, heeft gewekt. Voorts blijkt uit uw ruime opkomst, dat Den Haag op verzekeringsgebied goed is vertegenwoordigd. Ik heb geen nauwkeurige cijfers bij de hand, deze zouden ook weinig zeggen, omdat de belangrijkheid en de aard van de bedrijven sterk uiteenloopt, maar het is zeker dat heel wat verzekeringsmaatschappijen hier hun hoofdkantoor of een zelfstandig bijkantoor hebben gevestigd. Plaatselijk zijn voorts 176 volmachten voor het accepteren van assurantiën gedeponeerd. Tal van makelaars, tussenpersonen en assuradeuren vinden hier dus hun werkkring.'

Na deze woorden van de voorzitter van de Kamer van Koophandel ontstond een levendige discussie waaruit al direct bleek dat geregelde contacten tot de mogelijkheden behoorden.

Definitieve oprichting

Op woensdag 10 december 1958 volgde de officiële oprichting op historische grond. Het gebeurde in het gebouw van de Haagse Geld- en Effectenhandel aan de Nobelstraat in Den Haag. Oorspronkelijk luidde de naam van dit stukje straat ook de Papestraat vanwege de woningen van de religieuzen. Door de komst van de familie Nobel veranderde de naam echter. De Nobelstraat werd in de tweede helft van de vijftiende eeuw aan de oude kern van 's Hage aangebouwd.