Verhinderd?

Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit tijdig (d.w.z. uiterlijk 48 uur voor aanvang van de lunchbijeenkomst) laten weten aan het secretariaat? Wij zijn anders genoodzaakt de lunchkosten aan u door te berekenen.

Aanmelden bijeenkomst en betaling

De bijdrage voor de lunchbijeenkomst is €22,50 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op NL75 ABNA 042 34 73 662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van de datum van de bijeenkomst.


Verhinderd?
Indien u zich heeft aangemeld en onverhoopt toch verhinderd bent, wilt u dit tijdig (d.w.z. uiterlijk 48 uur voor aanvang van de lunchbijeenkomst) laten weten aan het secretariaat? Wij zijn anders genoodzaakt de lunchkosten aan u door te berekenen.

Het bestuur van de Vereniging Haags Verzekeringscentrum

 

Aanmeldformulier bijeenkomst

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.