Aanmelden Seizoensafsluiting 23 mei 2024

De bijdrage voor de seizoensafsluiting is €65 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening NL75ABNA 042.34.73.662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum onder vermelding van Seizoensafsluiting 23 mei 2024.

Aanmeldformulier Seizoensafsluiting 23 mei 2024

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.