Hartelijk dank voor uw aanmelding

aanmelding jubileumfeest

Hartelijk dank voor uw aanmelding

Hartelijk dank voor uw aanmelding. Uw bijdrage van € 75.00 per persoon ontvangen wij graag op bankrekeningnummer NL75ABNA 042.34.73.662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van aanmelding jubileumfeest 65-jarig bestaan.