Aanmelden Jubileumfeest 65-jarig bestaan

De bijdrage voor het Jubileumfeest is €75 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op bankrekening
NL75ABNA 042.34.73.662 t.n.v. Vereniging Haags Verzekeringscentrum te Den Haag onder vermelding van Jubileumfeest 65-jarig bestaan.

Aanmeldformulier Jubileumfeest 65-jarig bestaan

Vul de namen in van de personen die bij de bijeenkomst aanwezig zullen zijn.